Choose your language

Aanmeldingsformulier Zomerkamp

Ondergetekende geeft zich hierbij op voor het zomerkamp van 23 t/m 30 juli in Hengelo en verklaart het juiste bedrag te hebben overgemaakt op bankrekening nummer NL04INGB0000437321 t.n.v. Volksdansvereniging NVS te Haren o.v.v. 'ZoKa 2016'

Formulier volledig invullen s.v.p.
Gebruik het laatste veld om eventuele bijzonderheden te vermelden


De volgende vragen gaan over het verblijf

Indien het aantal mee etende personen afwijkt van het aantal opgegeven mensen, dan graag onderstaand invul veld gebruiken.


De volgende vragen gaan over de workshops

captcharefresh

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Call us

bel ons nu